English
Sensors

Sensorik

Givare

Induktiva givare från Pulsotronic GmbH & Co. KG

Induktiva givare känner av metall, bäst känner den järn och stål. Angivna känselavstånd avser alltid en järn- eller ståldetalj med en viss massa. Andra metaller och legeringar har kortare känselavstånd.

Man skiljer på skärmade och oskärmade givare.

En skärmad givare kan monteras försänkt i godset, så den aktiva ytan ligger "jäms med" godset. Jäms med / i linje med heter på engelska "flush" och beskrivs därför ofta i engelsk litteratur som flush. Motsatsen blir då "non-flush" (på svenska "oskärmad"). På tyska heter det Bündig (=flush), Bündiger Einbau. Och motsatsen blir Nicht Bündig (=non-flush), Nichtbündiger einbau.

Den oskärmade induktiva givaren ska ha fritt kring den aktiva delen. Den får därmed en lite mer utsatt position. I gengäld har den betydligt längre känselavstånd.

Induktiva givare uppskattas inom industri för dess förslitningsfria / beröringsfria avkänning, lång livslängd, bra täthet och tålighet mot vibrationer.

Pulsotronic induktiva givare

Pulsotronic


Induktiva givare för hög omgivningstemperatur

Vi har även induktiva sensorer för högre temperaturer, upp till 350°C:

MEL Mi400: induktiv givare för kontinuerlig temperatur på upp till 350°C.

MEL Mi250: induktiv givare för kontinuerlig temperatur på upp till 230°C.

Givaren består av 2 delar, sensorhuvud och elektronikbox. Endast sensorhuvudet klarar de höga temperaturerna. Elektronikboxen har en lysdiod som tänds vid aktivering av sensorn.

  • Driftspänning 24 VDC.
  • Signal utgång 1 x NC + 1 x NO.

Pdf Produktblad (2,8MB, engelsk)

Induktiv givare för höga temperaturer
MEL Mi400

Induktiv givare för höga temperaturer
MEL Mi250


Kapacitiva givare

Den kapacitiva givaren känner även icke-metalliska objekt.

Störst känselavstånd uppnås mot elektriskt ledande och väl jordade objekt. Medelkänselavstånd uppnås mot elektriskt ledande objekt, exempelvis objekt av koppar eller stål. Endast korta känselavstånd uppnås mot icke-ledande objekt, isolatorer såsom glas, plast eller papper.

Kapacitiva givare


Magnetbrytare Novoperm från Novotron – magnetavkännare, potentialfri kontakt

Magnetbrytare används för beröringsfri och därmed slitagefri detektering av gränslägen och positioner. Potentialfria kontakter, väl lämpade för PLC.

Novoperms magnetbrytare behöver ingen elektrisk drivspänning. De arbetar utan mekanisk beröring / kontakt och med hög noggrannhet. De har hög tålighet mot vibrationer.

Fördelar: beröringsfri aktivering = inget mekaniskt slitage, mycket lång livslängd och hög tålighet mot damm, smuts, fukt och gaser.

Väl kapslade i stabila hus är detta funktionssäkra givare för tuffa miljöer.

Kontaktfunktioner: slutande, brytande och växlande.

Även bistabila finns, den bistabila magnetbrytaren försätts i ett läge av exempelvis magnetens sydpol och växlar först vid aktivering av motsatt pol / magnetens andra pol.

Magnetbrytare

Novotron