English
Liros

Det här är Liros

Export av innovationer i 50 år

Om Liros

Med Liros får du inte bara en bra produkt, du vinner en leverantör som tar ansvar hela vägen.

Liros Electronics i Malmö AB hade en ödmjuk start som Lindeberg & Ros 1955. Företaget blev AB Liros Elektronik 1963, då vi levererade vår första antistatutrustning för att försäkra en störningsfri produktion. De första "AMY"-styrenheterna för kontinuerliga spannmålstorkar levererades 1980. AMY/HCS ingår i vårt spannmålsövervakningssystem Grain-Watch. 1994 var starten för vårt RFID-system för sophantering, LAID (Liros Auto-ID).

Vårt fokus i dag är på att leverera lösningar till våra kunder, vilka inkluderar OEM-tillverkare, distributörer, säljare och de alltid viktiga slutanvändarna, så väl som att leverera viktig kundservice.

Vår ambition är att bli er partner i att lösa problem i produktion och tillverkning och säkra era investeringar hela vägen till installation och bortom.

Liros Electronics i Malmö AB är ISO 9001:2008-certifierat (1,5MB) Pdf.

Grain-Watch är ATEX (2,05MB) Pdf -, IECEx - och GOST-R (3,2MB) Pdf -godkänt.

Vår kvalitetspolicy Pdf

ATEX

IECEx

ISO9001:2008

GS-certifiering

GOST-R / ГОСТ Р