Liros
Liros
AB Liros

PRODUKTER

Antistat - Uppladdning - Banrenare
Jonisering, antistat- och uppladdningssystem för att hantera statisk elektricitet och laddningar, banreningssystem

Automation - Mekanik - Robotverktyg - Hanteringsutrustning
Kompletta lösningar och tillämpningar, gripdon, verktygsväxlare, svivlar, vridcylindrar, magnetventiler, vacuumejektorer, sugkoppar

Lantbruksteknik
Temperaturövervakningssystem för spannmål i silo och planlager, torkstyrning för kontinuerliga spannmålstorkar

Maskinsäkerhet
Ljusridåer, säkerhetsbrytare, ljusbommar, säkerhetsreläer, klämlister, trampmattor

RFID och datafångst
Kompletta lösningar och passiva taggar och utrustning för RFID, mobil datafångst

Sensorik
Avstånds- och temperaturmätare, mätande ljusridåer, fotoceller, givare

© 2013 Liros Electronic • Sweden • mail@liros.se • Tel: +46 (0) 40 14 20 80